HOME | Lots & More

Tips | Advies | Beoordelingen

Wat Betekent Halal Vlees?

Wat Betekent Halal Vlees
Wat betekent het halal-keurmerk? – Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd.

Welk vlees is halal?

Voeding & de islam: wat mag je wel en niet eten? Grootkeukens en zorgrestaurants De Nederlandse gezondheidszorg wordt, net als het straatbeeld, steeds diverser. Door de instroom en vergrijzing van migranten krijgt de zorg in toenemende mate te maken met mensen uit verschillende landen en allerlei verschillende religies.

 1. Voorbeelden van religies zijn de islam, het jodendom en het hindoeïsme.
 2. Deze religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels.
 3. Met name op het gebied van voeding.
 4. Het is daarom heel belangrijk dat je als zorgverlener hiervan op de hoogte bent.
 5. Maar wat mag je nu wel en wat mag je nu niet serveren? Wij leggen het je uit! Alle religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels.

Een aantal van die regels, die bij iedere religie terugkomen, zijn de spijswetten. Dit zijn wetten die beschrijven welke voedingsmiddelen verboden zijn, maar ook welke toegestaan zijn. In de islam wordt voedsel verdeeld in drie groepen: halal, haram en makruh.

Halal (betekent rein): toegestaan voedsel Haram (betekent onrein): verboden voedsel Makruh: voedsel dat gegeten mag worden, hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd.

Toegestaan is al het voedsel dat niet nadrukkelijk verboden is. Een aantal producten worden speciaal aanbevolen: honing (vanwege de genezende kracht), dadels, zoetigheid, zeedieren (behalve ongeschubde en aasetende dieren zoals krabben en zee-egels), melk, vlees en plantaardige olie zoals olijfolie.

 1. Moslims mogen wel vlees eten van: runderen, kalveren, geiten, schapen en pluimvee.
 2. Deze dieren zijn als ze goed worden geslacht Halal.
 3. Bij de rituele slachting worden de slokdarm, luchtpijp en twee halsslagaders van het dier in één keer en snel doorgesneden.
 4. Op deze manier kan het (onreine) bloed zoveel mogelijk wegvloeien en lijdt het dier zo weinig mogelijk pijn.

Bij deze slachting spreekt men de naam van Allah uit want alleen hij heeft het recht om leven te geven en te nemen. Alleen mannen mogen ritueel slachten; zij dienen zichzelf vooraf ritueel te reinigen.

Varkensvlees Varkensvlees en vlees van vleesetende dieren. Het varken is een alleseter en daardoor een onrein dier in de ogen van moslims. Orthodoxe moslims zullen ook geen producten eten of gebruiken die afkomstig zijn van een varken (bijvoorbeeld varkensvet, gelatine of borstels van varkenshaar). Verder vermijden ze producten en voorwerpen die met iets van een varken in aanraking kan zijn geweest. Bloed In welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor bloedvattende gerechten, bijvoorbeeld biefstuk of ander vlees dat niet doorbakken is. Gelei Producten zoals gelei, waarin gelatine zit. Voorbeelden: verschillende soorten snoep en vlaaien. Dierlijke producten Dierlijke producten die afkomen van een niet-ritueel geslacht dier of een verboden dier verwerkt zijn (behalve roomboter). Bepaalde kaassoorten Kaas bevat het bestanddeel stremsel. Dit is afkomstig uit de maag van een kalf dat niet halal geslacht is.

De Islam kent net als het christendom een vastenperiode, de Ramadan. Tijdens deze periode mag er tussen zonsopgang en zonsondergang mag er niet gegeten en gedronken worden. De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest, dat drie dagen duurt. Elke moslim zal naar zijn eigen oordeel met de regels en voorschriften omgaan.

Wat eet je als je halal eet?

Religieuze maaltijdgewoontes | Gezond Leven De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

See also:  Welk Fruit Mag Je Eten Bij Keto Dieet?

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

 • Klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities.
 • Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten.
 • Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden.
 • Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten. Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

 • Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen,
 • Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant.
 • Ijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv.
 • Geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv.
 • Ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.

Hoe is halal vlees geslacht?

Wat is islamitisch slachten? – Halal vlees is ondanks wat mensen vaak denken, meer dan onverdoofd slachten. Het voedsel wat een moslim nuttigt moet niet alleen volgens de regels geslacht zijn maar het moet ook goed voor de mens en natuur zijn. Dit houdt in dat het dier goed verzorgt moet worden tijdens zijn leven en met respect moet behandeld worden.

Is halal vlees goedkoper?

Is halal vlees duurder? – Is halal vlees goedkoper dan ander vlees? Ja, halal vlees is goedkoper dan gewoon vlees om twee redenen. Ten eerste zijn de meeste moslims hier niet zo rijk. We proberen dus het vlees goedkoper te verkopen.

Hoe krijg je halal vlees?

Wat is halal vlees en wat is het verschil met gewoon vlees? • Vlees.nl De term halal (letterlijk vertaald: rein/toegestaan) wordt gebruikt voor voedsel dat voldoet aan de Islamitische wetten. Tegenover halal staat haram (onrein/verboden). Dat geldt volgens de leer in ieder geval voor varkensvlees.

Vlees dient aan bepaalde eisen te voldoen om halal te kunnen zijn, zoals eisen aan de wijze van slachten. Dat houdt onder meer in dat het dier door een belijdende moslim met een scherp mes gesneden moet worden, met halssnede in een vloeiende beweging. Dit wil niet zeggen dat het dier volledig bij bewustzijn is.

Meestal wordt er een omkeerbare verdoving gegeven. Indien dieren volledig onbedwelmd worden geslacht, moeten ze worden bedwelmd als ze binnen 40 seconden nog niet buiten bewustzijn zijn. Er houdt altijd een dierenarts van de NVWA toezicht op het snijden en om te zien of ieder dier binnen 40 seconden wordt bedwelmd.

Is halal toegestaan in Nederland?

2. De regels rondom onverdoofd slachten – Het onverdoofd slachten van dieren is ieder jaar weer een punt van discussie, vooral tijdens het jaarlijkse offerfeest. Moslims herdenken tijdens het feest dat Ibrahim de goddelijke opdracht kreeg zijn zoon Ismail te offeren, maar die werd op het laatste moment toch nog gered.

 1. In de Bijbel komt dit verhaal ook voor, maar daar heten de hoofdpersonen Abraham en Isaak.
 2. Moslims slachten op deze dag een dier, dat volgens de regels van halal onverdoofd geslacht moet worden.
 3. In Nederland is onverdoofd slachten officieel niet toegestaan, maar vanwege de vrijheid van godsdienst wordt er een uitzondering gemaakt voor rituele slachting.
See also:  Hoe Eet Je Kaki Fruit?

Wel zijn er regels aan verbonden. Zo wordt het dier goed vastgezet (gefixeerd), en houdt iemand van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit toezicht of het dier 40 seconden nadat zijn hals is doorgesneden nog bij bewustzijn is. Is dat het geval? Dan wordt het dier alsnog bedwelmd.

Is halal kip goedkoper?

“Halal vlees is lekker en gezond” Half oktober vierde de moslimgemeenschap het Offerfeest. Wij vroegen ons af wat ‘halal vlees’ is. Waarom eten moslims halal? Hoe worden de dieren geslacht? Smaakt het vlees anders?. We trokken met onze redactie naar de slagerij van Hossein uit Jordanië.

Wat betekent halal? ‘Halal’ betekent in het Arabisch ‘het mag’. Het is van God. Halal is hoe moslims moeten leven, hoe we elkaar behandelen, hoe we trouwen, hoe we eten Halal verwijst ook naar de manier waarop we onze dieren slachten. In een ander cultuur wordt het dier eerst verdoofd en dan geslacht. Volgens de halal cultuur moeten we het dier eerst kalmeren en op de grond leggen.

Dan moeten we het met een scherp mens in één keer de keel oversnijden. Waarom worden de dieren op die manier geslacht? Eigenlijk gaat het bloed van het hart naar de hersenen. Op die manier geven de hersenen bevelen aan het lichaam. Als het bloed wordt afgesloten, krijgen de hersenen geen bloed meer en geven ze geen signalen meer.

Daarom beweegt het dier niet meer en heeft het ook geen pijn. Na het slachten, laten we het bloed volledig uit het dier vloeien. Zo blijven er geen slechte stoffen meer in het vlees. Voor de slachting zeggen we ook de naam van Allah. Wij zeggen “Bismillah, Allah u akbar”. Mogen moslims alleen maar halal vlees eten? Moslims moeten geen halal vlees eten, als ze er geen kunnen vinden.

Vroeger woonde ik in Oostduinkerke en daar was er geen halal slagerij. Ik kocht dus een stukje biefstuk in de beenhouwerij of supermarkt en spoelde het thuis met water en zei de naam van God voordat ik het bakte en opat. Moslims eten geen varkensvlees, maar in bepaalde omstandigheden kan dat wel.

Als je in een bos bent en geen ander vlees vindt, dan mag je varkensvlees eten om niet te verhongeren of te sterven. Welk vlees verkoop je in jouw beenhouwerij? Ik verkoop bijna alle vlees, behalve varkensvlees. We hebben schapenvlees, rundvlees, kalf, kip, konijn, gevogelte Is dit de enige halal winkel in Oostende? Neen, dit is niet de enige winkel in Oostende.

Ik begon mijn winkel op 23 februari 2013. In dezelfde straat is er nog een andere halal slagerij die hier al enkele jaren bestaat. Waar koop je het vlees? Bij een Belgische leverancier in Bredene die een boerderij heeft. Hij heeft alle soorten dieren. Wij kiezen de dieren en hij brengt ze naar het slachthuis.

Zij maken het vlees klaar en de volgende dag brengen ze het naar onze winkel. Als je een dag wacht, wordt het vlees malser en is het beter om te snijden. Wij slachten de dieren niet zelf. Wij mogen zelfs niet binnen in het slachthuis. In België zijn er strenge wetten. Als je een dier zelf wil slachten, moet je een aanvraag doen bij de gemeente waar je woont.

Je moet ook een briefje van de huisarts voorleggen om te bewijzen dat je gezond bent. Als je een vergunning hebt, mag je het slachthuis binnen en zelf het dier slachten. Hoe weet je zeker dat het vlees halal is? Soms kan ik het zien. Bijvoorbeeld bij kip zie ik aan de nek of het halal gesneden is.

Het vlees komt ook met een halal stempel. De stempel komt van het slachthuis. In de meeste Belgische slachterijen werkt er een moslimslager die enkele uren per dag het vlees halal komt slachten. De rest zoals pluimen, versnijden doet het slachthuis. Wie zijn jouw klanten? Er zijn veel klanten van verschillende landen en culturen, zowel moslims als niet-moslims.

Zij komen uit het Midden-Oosten, Azië, Afrika, Afghanistan, Pakistan, Nepal en hier komen ook veel Belgen. Bijna 80% van mijn klanten zijn Belgen. Smaakt halal vlees anders? Er is een groot verschil in smaak. Je moet het zelf eens proeven. Als je halal vlees bakt, dan komt er bijna geen bloed uit.

See also:  Welk Vlees Is Stoofvlees?

Bij andere vlees komt er nog veel bloed uit. Dat is niet gezond. Mijn Belgische klanten vinden halal vlees lekkerder dan gewoon vlees. Is halal vlees goedkoper dan ander vlees? Ja, halal vlees is goedkoper dan gewoon vlees om twee redenen. Ten eerste zijn de meeste moslims hier niet zo rijk. We proberen dus het vlees goedkoper te verkopen.

Ten tweede heb ik ook minder kosten in de winkel dan in een Vlaamse slagerij. Mijn medewerker en ik doen alles zelf. We beginnen vroeg, we poetsen de winkel zelf en we werken soms tot 22 uur. We hoeven dus geen extra personeel te betalen en kunnen zo de prijzen laag houden.

Côte-à-l’os kost in een gewone winkel bijvoorbeeld 40 euro per kilo en bij ons kost het 18 euro per kilo. Wie zijn jouw klanten? Ik heb veel vaste klanten en ik verkoop veel vlees tijdens de Ramadan of het Offerfeest. Tijdens de feestdagen kopen moslims veel vlees om in de moskee te eten of uit te delen.

Iedereen kan naar de winkel komen en vlees bestellen. Je kan bij ons ook een volledig schaap bestellen of in stukjes. We verkopen naast vlees ook salades, bereidingen en andere producten zoals couscous, olijven, kruiden We willen in de toekomst ook belegde broodjes verkopen.

Hoe moet je halal slachten?

Regels ritueel (onbedwelmd) slachten van schapen en geiten In Nederland moet een dier dat wordt geslacht vóór het doden worden verdoofd (bedwelmd). Uitzondering daarop is het ritueel slachten volgens de joodse of islamitische ritus. Daarbij wordt een rund, schaap of geit niet verdoofd, maar vastgezet.

Wat is het verschil tussen halal en normaal?

Wat betekent het halal-keurmerk? – Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd.

Kan alleen vlees halal zijn?

Richtlijnen Halal: –

Varkensvlees is niet toegestaan. Producten waarin varkensvlees is verwerkt zijn niet toegestaan. Vlees en gevogelte dat niet ritueel geslacht is, is niet toegestaan. Producten waarin niet ritueel geslacht vlees of gevogelte is verwerkt, zijn niet toegestaan. Producten waar alcohol in verwerkt is, zijn niet toegestaan. Alle vissen en zeedieren zijn in principe halal, behalve als de zeedieren schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Zoetwaterdieren, zelfgekweekte paling en vissen zijn niet toegestaan. Ook dieren uit stilstaand water zijn niet toegestaan gezien de onzuivere toestand. Gelatine is een bindmiddel/eiwitproduct dat meestal uit huiden en botten van varkens, runderen en vissen wordt verkregen. Gelatine kan alleen als halal beschouwd worden als het verkregen is van een Halal dier, dat geslacht is volgens de islamitische wet. Producten op basis van bloed zijn niet toegestaan. Kaas: bij de productie van kaas moet er wel op worden toegezien dat de gebruikte enzymen afkomstig zijn van een dier dat is geslacht volgens het halalritueel. Plantaardige enzymen zijn toegestaan. Sommige E-nummers die worden gebruikt kunnen mogelijk haram zijn. Regels voor Halal certificering

Een halalcertificaat kan worden toegekend door een instantie die daartoe bevoegd is. In Nederland zijn een aantal instanties die bevoegd zijn deze halalcertificaten te verstrekken. Bij het beoordelen van de halalwaardigheid wordt gekeken naar de gebruikte grondstoffen, hygiëne en het productieproces dat binnen een bedrijf doorlopen wordt.