HOME | Lots & More

Tips | Advies | Beoordelingen

Waar Komt Ons Vlees Vandaan?

Waar Komt Ons Vlees Vandaan
20-4-2016 12:00 © ANP In 2015 bedroeg de exportwaarde van vlees en vleesproducten naar Duitsland 1,8 miljard euro. Nederland kocht voor ruim 1,1 miljard euro vlees bij onze oosterburen. Hiermee is Duitsland de belangrijkste partner in de internationale vleeshandel van ons land.

Bijna 80 procent van al het vlees dat ons land importeert, komt uit tien landen. Op de lijst met de 10 belangrijkste importlanden staan vijf landen waaruit Nederland meer vlees importeert dan het exporteert. Vooral uit Brazilië haalt Nederland veel meer vlees dan dat het daarnaartoe exporteert. Ook de vleesimport uit Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

Uit Thailand komt vooral kippenvlees. Top-10 handelspartners vlees, 2015

Waarom importeert Nederland vlees?

Import van levende dieren en veevoedergrondstoffen nodig voor de vleesexport – Voor de Nederlandse vleesexport is import nodig, zoals levende dieren, nog te bewerken vlees of veevoedergrondstoffen. Levend pluimvee is de grootste importcategorie ( 240 miljoen euro in 2019, vooral uit Duitsland), gevolgd door maïs en tarwe.

Top-10 invoergoederen voor de vleesexport, 2019

EU (mln euro) Niet EU (mln euro)
Levend pluimvee 240
Maïs 21 54
Tarwe en mengkoren 61 2
Rundvlees zonder been 27 35
Levende kalveren tot 80 kg 60
Karkassen van runderen 54
Ruwe palmolie 3 47
Sojabonen 2 43
Vlees van wild varken 40
Overig varkensvlees 32

Waar halen wij ons vlees vandaan?

Bestemmingen – De belangrijkste bestemmingen van de Nederlandse vleesexport zijn Duitsland (vooral kalfs- en rundvlees), Verenigd Koninkrijk (vooral pluimveevlees) en China (voor het overgrote deel varkensvlees). Van de totale vleesexport van 8,8 miljard euro is 85 procent export van in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees en 15 procent (1,32 miljard euro) wederuitvoer of doorvoer.

Waar komt het vlees in de supermarkt vandaan?

Vlees en vis – Bij rundvlees is het land waar het dier is geboren, waar het is grootgebracht en uiteindelijk is geslacht verplicht om op het etiket te zetten. Op het etiket van onbewerkt vlees van varken, geit, schaap, kip en gevogelte (vers, gekoeld of diepgevroren) moet staan waar het dier is gehouden en waar het is geslacht.

 1. Dit is niet verplicht voor vlees in bewerkte vleesproducten of vlees dat als ingrediënt in een ander product zit.
 2. Denk bijvoorbeeld aan vleeswaren en kipnuggets of vlees in een kant-en-klare salade.
 3. De Europese Commissie bestudeert dit nog.
 4. Op verpakking van vis moet het gebied vermeld staan waar de vis is gevangen of een land waar het is gekweekt.

Vaak gebruiken producenten hiervoor het zogenoemde FAO-nummer,

Waar komt het meeste vlees in Nederland vandaan?

Waar haalt Nederland het rundvlees vandaan?

Importwaarde rundvlees
1 Duitsland (1) 302,7
2 Polen (5) 113,1
3 België (2) 157,9
4 Verenigd Koninkrijk (3) 153,5

Kan Nederland zelfvoorzienend zijn?

Vermindering landgebruik – Hoewel Nederland twee keer zoveel grond nodig heeft, is de landgebruikvoetafdruk lager dan de 0,65 hectare van de mondiale consument. Bovendien wordt de voetafdruk elk jaar een stukje kleiner. In 2005 lag de deze nog op 0,65 hectare per persoon ofwel 10,6 miljoen hectare.

 1. Dat lijkt een klein verschil, maar in de afgelopen jaren is de Nederlandse bevolking met één miljoen inwoners gegroeid.
 2. In 2005 gebruikten we nog 3 miljoen hectare uit het buitenland, waarvan 1,6 miljoen voor veevoer en grasland dat vooral uit Zuid-Amerika kwam (1,15 miljoen hectare).
 3. In 2017 was het aandeel buitenlandse hectares naar 2,5 miljoen gedaald en daalde het areaal voor veevoer en grasland van 1,6 miljoen naar 1,25 miljoen.

Bovendien verminderde de import van veevoergrondstoffen uit Zuid-Amerika met 350.000 hectare en steeg de Europese import van deze grondstoffen van 250.000 naar 350.000 hectare. In de loop der jaren heeft Nederland minder grond nodig en ook nog eens aanzienlijk minder grond voor veevoer, terwijl de bevolking groeide.

CBS-woordvoerder Cor Pierik heeft een plausibel antwoord waarom we minder grond en veevoer grondstoffen nodig hebben, terwijl we meer monden moeten voeden. We importeren minder veevoergrondstoffen met min of meer dezelfde veestapel. Er is dus sprake van een toegenomen productiviteit per hectare per dier.

Daarnaast is de voerconversie van dieren verbeterd en gebruiken we ook veel meer restproducten uit levensmiddelenindustrie. Dat zijn hoogwaardige grondstoffen en heel bruikbaar voor de veehouderij. De landbouw weet deze restproducten maximaal te verwaarden.

 1. Ondanks een bevolkingsgroei van bijna 15 procent sinds 1990 is het ruimtebeslag voor voeding dus afgenomen.
 2. Dit komt vooral door toegenomen opbrengsten in de landbouw.
 3. Zo lag bijvoorbeeld de mondiaal gemiddelde opbrengst per hectare van granen in 2017 circa 50 procent hoger dan in 1990.
 4. Toch is het opmerkelijk dat Nederland veel meer grond nodig heeft om zijn eigen bevolking te voeden, maar dat ons land tegelijkertijd de tweede landbouwexporteur van de wereld is.

De Nederlandse export van landbouwgoederen (primaire, onbewerkte goederen en secundaire, bewerkte goederen) wordt door CBS voor 2019 geraamd op recordhoogte van 94,5 miljard euro. Dat is 4,6 procent meer dan in 2018 (90,4 miljard). Dit heeft vooral te maken met de gestegen voedselprijzen.

 • De cijfers van de landgebruikvoetafdruk en export lijken niet met elkaar te kloppen.
 • Maar schijn bedriegt en ook voor deze ogenschijnlijke contradictie is een logische verklaring.
 • Rood: De beide cijfers kun je niet naast elkaar leggen en vergelijken.
 • De voetafdruk gaat niet over de export, maar over hoeveel landbouwgrond we voor de Nederlandse consumptie gebruiken.

Hoeveel soja we gebruiken in het veevoer van varkens of melkkoeien die door Nederlanders worden geconsumeerd. De exportcijfers zijn in valuta en de landgebruikvoetafdruk in hectares. In Nederland hebben we niet alleen een efficiënte landbouw met hoge opbrengsten, maar ook een efficiënte levensmiddelenindustrie die waarde aan de landbouwproducten toevoegt.

Is Nederland de grootste voedselexporteur?

Kiloknaller – De Nederlandse landbouwsector is vitaler dan ooit, al zijn de marges vaak klein en zijn er problemen met het maatschappelijk draagvlak – waarover later meer. In 2007 exporteerden ‘we’ al voor 9 miljard euro aan vlees, voor 9,1 miljard aan zuivel en voor meer dan 17,2 miljard aan groenten en f ruit. Maar ook de handel in dranken liep lekker met een exportbedrag van 4,3 miljard – het is vrij onbekend dat Nederland tot Europa’s grootste wodka-exporteurs behoort. De grondstof daarvoor is veelal melasse uit de suikerindustrie. Snijbloemen brachten 3,8 miljard in het laatje en bollen ruim 1,2 miljard (bron: CBS).

 1. Daarmee – en ook dankzij allerlei andere agrarische producten – is Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld – na de VS, maar vóór Duitsland.
 2. Nederland is tevens de derde netto-exporteur ter wereld, na Brazilië en Argentinië.
 3. Dat betekent dat Nederland veel minder landbouwproducten importeert dan dat het exporteert – het verschil bedraagt ruim 27 miljard.

De import werpt wel een donkere schaduw over dit schijnbare succesverhaal. Want het kleine, dichtbevolkte Nederland kan zo’n enorm grote exporteur van landbouwproducten zijn doordat de basisvoedingsstoffen voor een flink deel uit het buitenland komen.

 • Nederlandse koeien, varkens en kippen consumeren zulke uiteenlopende producten als tapioca, palmpitschilfers en sojaschroot.
 • Dergelijke producten zijn een probleem, omdat ze milieuschade, dierenleed en sociale ellende veroorzaken in verre buitenlanden.
 • Oliepalmen verdringen tropisch regenwoud in gebieden als Borneo en Sumatra.

Soja voor diervoeding is in zeer grote mate afkomstig uit Brazilië. Plat gezegd wordt daar het Amazone-woud omgehakt om aan Duitsers Schweinefleisch te kunnen slijten (en om de Nederlandse kiloknallervakken te vullen).90 procent van de mondiale sojateelt is bestemd voor veevoer.

Welke soja wordt dan gebruikt voor vegaburgers, tofu en tempé? Dat is voornamelijk verantwoord geteelde of biologische soja afkomstig uit Europa, dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria van het Wereld Natuurfonds en de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). De vleessector ziet dat zelf uiteraard genuanceerder: ‘Mensen kunnen – mede door campagnes van Wakker Dier, Varkens in Nood en Milieudefensie – denken dat Nederlandse varkens alleen maar soja eten en dat hiervoor massaal de regenwouden worden gekapt.

De werkelijkheid is anders,’ aldus het rapport van Producenten Organisatie Varkenshouderij. Volgens de POV bestaat het voedsel van Nederlandse varkens voor slechts 8 procent uit soja – en de rest uit afval van onder andere de bierindustrie. Dat moge zo zijn, maar dat restafval is eveneens voor een belangrijk deel afkomstig uit import.

 1. Bier, bijvoorbeeld, wordt grotendeels gebrouwen van geïmporteerde gerst en hop.
 2. Ippen eten overigens voer dat volgens dezelfde cijfers van de POV voor 26 procent uit soja bestaat.
 3. Het is bekend dat de teelt van soja in Brazilië funest is voor de biodiversiteit doordat regenwoud vervangen wordt door een monocultuur die alleen levensvatbaar is doordat structureel het bestrijdingsmiddel glyfosaat wordt gebruikt.

In 2015 maakte het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC bekend dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is voor mensen. De bestrijdingsmiddelen fnuiken bovendien de voedselproductie van kleine boeren, voor zover die nog niet door gewapende bendes van hun land zijn verdreven.

Waar komt vlees in Nederland vandaan?

20-4-2016 12:00 © ANP In 2015 bedroeg de exportwaarde van vlees en vleesproducten naar Duitsland 1,8 miljard euro. Nederland kocht voor ruim 1,1 miljard euro vlees bij onze oosterburen. Hiermee is Duitsland de belangrijkste partner in de internationale vleeshandel van ons land.

 • Bijna 80 procent van al het vlees dat ons land importeert, komt uit tien landen.
 • Op de lijst met de 10 belangrijkste importlanden staan vijf landen waaruit Nederland meer vlees importeert dan het exporteert.
 • Vooral uit Brazilië haalt Nederland veel meer vlees dan dat het daarnaartoe exporteert.
 • Ook de vleesimport uit Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

Uit Thailand komt vooral kippenvlees. Top-10 handelspartners vlees, 2015

Hoeveel procent van ons vlees exporteert Nederland?

Nederland grootste vleesexporteur Europese Unie Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de Europese Unie.60 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan vleesafzet wordt behaald met export en 40 procent met binnenlandse handel. © Twan Wiermans Na Nederland zijn Spanje, Duitsland, Polen en Denemarken de grootste exporteurs van vlees in de Europese Unie (EU). Nederland is daarbij de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees, de tweede exporteur van pluimveevlees (na Polen) en de vierde exporteur van varkensvlees (na Spanje, Duitsland en Denemarken).

 1. De belangrijkste bestemmingen van de Nederlandse vleesexport zijn Duitsland (vooral kalfs- en rundvlees), Verenigd Koninkrijk (vooral pluimveevlees) en China (voor het overgrote deel varkensvlees).
 2. Lees ook: Van de totale vleesexport van 8,8 miljard euro is 85 procent export van in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees en 15 procent wederuitvoer of doorvoer van vleesproducten uit andere landen.

Ook in exportgewicht is Nederland de grootste exporteur. Er werd vorig jaar 3,6 miljard kilo vlees geëxporteerd. Nederland is al decennia lang een grote vleesexporteur. Zo was ons land in 2000 al de grootste exporteur van de EU, met een export van 2,4 miljard kilo vlees (5 miljard euro).

 1. De productie van en handel in vlees levert toegevoegde waarde op voor de Nederlandse economie.
 2. De Nederlandse economie verdiende in 2019 8,7 miljard euro aan de totale afzet van vlees, waarvan 5,2 miljard euro aan export en 3,5 miljard euro aan binnenlandse afzet.
 3. De totale Nederlandse vleesketen is met 8,7 miljard euro goed voor 1,1 procent van het Nederlandse bbp en 1,3 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland (omgerekend 98.000 voltijdbanen).

Nederland is sinds 2015 meer gaan verdienen aan de productie van en handel in vlees. Het ging in 2015 om 7 miljard euro (1,0 procent van het bbp). Het aandeel van de export in de totale verdiensten aan vlees is gestaag toegenomen van 57 procent in 2015 tot 60 procent in 2019.

Hoeveel procent van Nederland is van de boeren?

Dit artikel behandelt landbouw in Nederland, In 2020 werd van het totale Nederlandse grondgebied (41.543 km²) 54% gebruikt door de landbouw (2.236.317 hectare ). In 2019 bedroeg het aandeel van de landbouw in de economie van Nederland (het bruto binnenlands product of bbp) 1,4%; in 1995 was dat nog 2,8%.

Is vlees van de slager beter dan supermarkt?

Voor de test kocht consumentenorganisatie Test Aankoop in totaal 39 stukken dunne lende, Dat is een mager stukje vlees met relatief weinig vet en calorieën. “We kochten vlees bij 10 supermarkten, 11 biowinkels en 18 zelfstandige slagers waarvan 8 bioslagers,” zegt woordvoerder Simon November.

Waar komt vlees van Lidl vandaan?

Onze vleesproducten komen voornamelijk uit Europa. Samen met leveranciers en boeren werken we toe naar een zo hoog mogelijk dierenwelzijn. Veel van ons vers vlees en onze vleeswaren, maar bijvoorbeeld ook al onze maaltijdsalades, dragen dan ook het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming.

Waar haalt Jumbo vlees vandaan?

Veel van het vlees van Jumbo komt van dichtbij, oftewel van Nederlandse boeren. Deze boeren besteden extra aandacht aan het welzijn van de dieren. En het vlees is extra lekker en vers, omdat het geen grote afstand hoeft af te leggen voordat het bij jou op je bord ligt.

Welk land heeft beste vlees?

16 April 2014 – Redactie Boerenbusiness – 1 reactie Vanuit Nederland is vorig jaar voor ruim 8,3 miljard euro aan vlees uitgevoerd naar 435 landen. Maar welke landen zijn nu de grootste vleeskopers van de handelspartijen uit ons land? De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), laat zien wie de spekkopers zijn.

Twee grote kopers van bijvoorbeeld rund-, varkens- en kippenvlees manifesteren zich duidelijk en dat zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Samen nemen zij bijna 40 procent van de Nederlandse export aan vlees voor hun rekening. Duitsland voert de Top 5 aan met een Nederlandse uitvoerwaarde van bijna 1,8 miljard euro.

Het Verenigd Koninkrijk staat op een goede tweede plaats, voor ruim 1,4 miljard euro aan vlees is vorig jaar het kanaal overgestoken. Na deze twee landen volgt Frankrijk op afstand op de derde plaats als exportland voor vlees. Nederland heeft vorig jaar voor 817 miljoen euro aan vlees naar Frankrijk gebracht, ruim de helft minder in waarde dan naar Duitsland.

 1. Italië staat op een vierde plaats met een exportwaarde van 758 miljoen euro.
 2. België sluit de Top 5 af.
 3. Naar onze zuiderburen is vorig jaar voor 513 miljoen euro aan vlees gegaan.
 4. De eerste tien exportlanden voor Nederland behoren allemaal tot de Europese Unie.
 5. Pas het elfde land is een verre bestemming en opvallend genoeg is dat Hongkong.

Naar deze Chinese regio is vorig jaar voor 168 miljoen euro aan vlees uitgevoerd. Bron: CBS/ Landbouw

Uitvoerwaarde vlees, 2013 (mln euro)
1 Duitsland 1785
2 Verenigd Koninkrijk 1409
3 Frankrijk 817
4 Italië 758
5 België 513
6 Denemarken 333
7 Griekenland 332
8 Spanje 260
9 Zweden 219
10 Ierland 204
11 Hongkong 168
12 Polen 160
13 Russische Federatie 115
14 Tsjechië (Republiek) 95
15 Portugal 92
16 Oostenrijk 89
17 Zuid-Afrika 68
18 Roemenië 66
19 Hongarije 62
20 Japan 55
21 Finland 54
22 Bulgarije 42
23 Australië 33
24 Kroatië 33
25 Korea (Republiek) 27
26 Cyprus 27
27 Singapore 26
28 Maleisië 23
29 Slovenië 21
30 Verenigde Staten 20
Overige landen 435
Totaal landen(groepen) 8342

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten © DCA MultiMedia. Op deze marktinformatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DCA MultiMedia.

Hoeveel procent van de landbouw wordt geëxporteerd?

Nederlandse boeren voeden de hele wereld. Tenminste, dat horen we geregeld voorbijkomen in de discussies over onze veestapel, stikstof en onze natuurgebieden. Maar hoeveel voedsel halen we eigenlijk van over de grens? Nieuws en Co zocht het uit. Van alles wat de Nederlandse boeren produceren is ongeveer 75% voor de export, zegt Hanneke Muilwijk van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Welk land is het meest zelfvoorzienend?

Top 8 meest gunstige landen in Europa om te wonen Indien je van plan bent om in het buitenland te wonen en te werken, is het raadzaam om eerst research te doen. Je hebt naar alle waarschijnlijkheid ook vragen aangaande medische zorg, veiligheid, levensverwachting en andere zaken die je wilt beschouwen.

Wij zullen aan de hand van internationale standaarden en onderzoek een lijst samenstellen van Europese landen waar je het meest gunstig kunt gaan wonen. De Verenigde Naties brengt elk jaar een rapport uit, genaamd Human Development.200 landen worden beoordeeld op basis van zaken zoals gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, inkomen, levensverwachting, verschil tussen mannen en vrouwen en zo komt de lijst tot stand.

Uiteraard komen er ook een aantal Europese landen in voor. De lijst werd dit jaar gepubliceerd in maart 2018. Hoe hoog staat het land waar jij misschien naar toe wilt verhuizen? De absolute nummer van 1 van de wereld, al 13 jaren achter elkaar, is Noorwegen.

Volgens de statistieken scoort dit land het best op gebieden zoals de levensverwachting (82 jaar), levensstandaard en onderwijs. Zowel het niveau van het onderwijs als van de gezondheidszorg is heel hoog. Verder is het algemeen bekend dat de kosten voor levensonderhoud ook hoog zijn, maar die worden dankzij de sociale voorzieningen gecompenseerd.

Op nummer 3 van de wereld en nummer 2 van Europa staat Zwitserland. Hier moet het leven in de Alpen lekker zijn; want men is er gezond, heeft weinig kans om besmet te raken met bepaalde ziekten en wordt men dankzij de gunstige omstandigheden lekker oud: gemiddeld 83.

Ook hier zijn de kosten voor levensonderhoud hoog, maar die worden dan weer gecompenseerd door de hoge lonen en de redelijke minimumsalarissen. Op nummer 3 staat een heel wijs volk, de Duitsers. Meer dan 96% heeft middelbaar onderwijs genoten en de universiteit is er gratis voor zowel burgers als internationale studenten.

Volgens veel lijsten zijn de kosten voor levensonderhoud in Duitsland ook veel lager vergeleken met buurlanden. Alleen in Tsjechië en Polen zou men minder betalen voor diensten en goederen. Verder is het daar makkelijker om aan een woning te komen. De top 5 voor Europa wordt verder vervolgd met Denemarken op nummer 4.

 • Dit land wordt vaak door vrouwenorganisaties geprezen wegens de lage inkomensongelijkheid.
 • Met een verschil tussen mannen en vrouwen van 7.8% voor een voltijdse baan.
 • Vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten bedraagt de kloof 17.9%.
 • Ook op andere gebieden doet dit land het natuurlijk goed.
 • Verder zijn Denen vaak gelukkig en heerst er een redelijk gebalanceerd leven.

Ons land doet het met nummer 5 ook niet slecht, maar aangezien de focus op het buitenland ligt, vervolgen we met IJsland. Ze mogen wel het dunbevolktste land zijn van Europa, maar deze kleine bevolkingsgroep wordt wel heel oud. Dankzij goede levensstandaarden worden zij gemiddeld 82.7 jaar.

Verder doet het land het ook goed op internationale veiligheidsindexen. De kosten voor levensonderhoud zijn ook hier aan de hogere kant. Er zijn meer Europese landen die het goed doen op de wereldranglijst van de Verenigde Naties. Een van hen is Ierland. Het land is veilig en heeft een gemiddeld geweldcijfer van 1.1 per 100.000 inwoners, volgens de meest recente lijsten.

Hierdoor is Ierland een van de veiligste landen op de wereld. Verder heeft het land een goede economie waardoor de prijzen hier behoorlijk hoog zijn. Liechtenstein is een klein, Duitssprekend land. Ook in deze kleine staat zijn de levensomstandigheden gunstig.

Hier heeft men bijvoorbeeld een gemiddeld inkomen per jaar van 63.000 euro. Verder is het, vanwege de zeer kleine oppervlakte van het land, erg moeilijk voor buitenlanders om er grond te kopen. Dit komt door de voorwaarden die er gesteld worden. Liechtenstein is hoe dan ook een prachtig land met hele goede levensstandaarden.

Zweden is ook zo een welvarend land met goede levensstandaarden. De levensverwachting is 82.3 jaar en er is sociale zekerheid. Verder zou het land niet zo duur zijn als er vaak wordt beweerd. De prijsverschillen zijn in vergelijking met Nederland niet zo groot.

Welk land meest zelfvoorzienend?

Foto: Unsplash Wat als de wereld een behoorlijk klap staat te wachten? In welk land kun je dan het best vertoeven? Uit onderzoek blijkt dat landen als Nieuw Zeeland, IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Tasmanië of Ierland zich daar het best voor lenen.

 1. En zoals je vast ziet hebben ze iets met elkaar gemeen: het zijn eilanden.
 2. Een apocalyps, crisis, instorting, je kunt het verschillende namen geven.
 3. In ieder geval begeven we ons volgens onderzoekers momenteel niet in de meest stabiele situatie.
 4. Wetenschappers benadrukken dat de menselijke beschaving zich momenteel in „een gevaarlijke staat” begeeft.

Waarom? Extreme verbondenheid, we vreten energie en slopen milieu en natuur. Nederland nog donkerrood op coronakaart, gevolgen voor vakantie

Waarom exporteren boeren zoveel?

Op bijna alle fronten groeide de export door herstel van de wereldeconomie, zegt Gerben Jukema die als onderzoeker bij het rapport betrokken was. ‘Er was weer meer vraag naar veel agrarische producten. De gestegen prijs voor soja en granen zorgde er verder voor dat ook vlees en zuivel duurder werden.

Waar gaat Nederland zijn geld mee verdienen?

Nederland verdient goed aan machines, gas en bloemen ANP NOS Nieuws • dinsdag 7 februari 2017, 06:11 • Aangepast dinsdag 7 februari 2017, 08:11 Exportland Nederland verdient het meest aan de export van machines, aardgas en bloemen en planten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een top-10 gemaakt van de meest lucratieve goederen voor de export in 2015 en daarin staan machines op één.

Apparaten als chipmachines en machines voor de voedingsmiddelenindustrie leveren Nederland 12,9 miljard euro op, een kleine 2 procent van het bbp. Machines zijn al decennia de belangrijkste exportgoederen. Het aandeel in de totale export is de laatste jaren wel verder gegroeid, tot 11,5 procent. Dat komt volgens het CBS onder meer door machines die computerchips fabriceren.

Het Nederlandse ASML, met een omzet van bijna 7 miljard euro, is daarin wereldleider. In totaal verdient Nederland in 2015 met de export 198 miljard euro. Dat is de optelsom van de inkoopprijs van goederen, onderdelen en grondstoffen uit het buitenland, en de verkoopprijs van het gemaakte of bewerkte product.

De export van aardgas levert Nederland ruim 6,7 miljard euro op en die van aardolie 2,8 miljard. In de top-10 staan verder kunststoffen en metaalproducten, bloemen en levensmiddelen als groenten, zuivel en vlees. Ook babymelkpoeder, dat in Azië zeer gewild is, hoort bij de belangrijkste exportproducten.

Naast machines en apparaten wordt er aan voedingsmiddelen en dranken het meeste verdiend. Aan benzine en stookolie wordt een stuk minder verdiend omdat dit van geïmporteerde ruwe olie uit het buitenland gemaakt wordt. Aan het gas uit eigen bodem verdienen we dan wel weer meer.

Product Toegevoegde waarde in miljarden euro’s
1. Machines en onderdelen 12,9
2. Aardgas 6,8
3. Sierteelt (o.a. bloemen en planten) 5,7
4. Hoogwaardige kunststoffen 5,4
5. Metaal en metaalproducten 5,0
6. Vlees 4,4
7. Zuivel 3,5
8. Bereidingen (o.a. babymelkpoeder) 3,4
9. Groenten en aardappelen 3,4
10. Aardolieproducten 2,8

De top-10 was volgens het CBS goed voor 48 procent van de totale export en bracht ruim 53 miljard euro op. Aan agrarische producten verdienen we relatief het meest, omdat de toegevoegde waarde daar het grootst is. Bij aardolie valt de winst lager uit. Bedrijven moeten de olie eerst invoeren voordat ze die kunnen bewerken. Deel artikel: : Nederland verdient goed aan machines, gas en bloemen

Waarom exporteert Nederland vlees?

Waarom exporteren we in Nederland vlees? • Vlees.nl Ieder land heeft zo zijn eigen gewoontes en voorkeuren op het gebied van vlees. In Nederland stellen we hoge eisen aan het produceren van vlees. Het moet onder andere duurzaam, diervriendelijk en veilig zijn.

Dit vraagt om grote investeringen van de boer en de sector. De export van vlees zorgt voor een eerlijke prijs voor de boeren. Dit komt omdat voor andere landen bepaalde delen van vlees meer waard zijn. Dankzij de van vlees kunnen Nederlandse boeren dus blijven innoveren en kunnen wij als consument blijven genieten van duurzaam en diervriendelijk vlees! Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over waarom wij in Nederland vlees exporteren.

: Waarom exporteren we in Nederland vlees? • Vlees.nl

Waarom importeren we vlees?

Waarom exporteren we in Nederland vlees? • Vlees.nl Ieder land heeft zo zijn eigen gewoontes en voorkeuren op het gebied van vlees. In Nederland stellen we hoge eisen aan het produceren van vlees. Het moet onder andere duurzaam, diervriendelijk en veilig zijn.

 1. Dit vraagt om grote investeringen van de boer en de sector.
 2. De export van vlees zorgt voor een eerlijke prijs voor de boeren.
 3. Dit komt omdat voor andere landen bepaalde delen van vlees meer waard zijn.
 4. Dankzij de van vlees kunnen Nederlandse boeren dus blijven innoveren en kunnen wij als consument blijven genieten van duurzaam en diervriendelijk vlees! Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over waarom wij in Nederland vlees exporteren.

: Waarom exporteren we in Nederland vlees? • Vlees.nl

Waarom importeert Nederland voedsel?

Efficiënte levensmiddelenindustrie – De cijfers van de landgebruikvoetafdruk en export lijken niet met elkaar te kloppen. Maar schijn bedriegt en ook voor deze ogenschijnlijke contradictie is een logische verklaring. Rood: „De voetafdruk gaat niet over de export, maar over hoeveel landbouwgrond die we voor de Nederlandse consumptie gebruiken.

Waar komt vlees in Nederland vandaan?

20-4-2016 12:00 © ANP In 2015 bedroeg de exportwaarde van vlees en vleesproducten naar Duitsland 1,8 miljard euro. Nederland kocht voor ruim 1,1 miljard euro vlees bij onze oosterburen. Hiermee is Duitsland de belangrijkste partner in de internationale vleeshandel van ons land.

Bijna 80 procent van al het vlees dat ons land importeert, komt uit tien landen. Op de lijst met de 10 belangrijkste importlanden staan vijf landen waaruit Nederland meer vlees importeert dan het exporteert. Vooral uit Brazilië haalt Nederland veel meer vlees dan dat het daarnaartoe exporteert. Ook de vleesimport uit Thailand, België, Argentinië en Polen overtreft de export van vlees.

Uit Thailand komt vooral kippenvlees. Top-10 handelspartners vlees, 2015

Waarom importeert Nederland veel producten?

Bedrijven kunnen zo makkelijker, goedkoper en efficiënter handel drijven. Consumenten betalen lagere prijzen en hebben keuze uit meer producten.