HOME | Lots & More

Tips | Advies | Beoordelingen

Waar Komt Mijn Ei Vandaan?

Waar Komt Mijn Ei Vandaan
Wat houdt de eicode in? – Een voorbeeld van een eicode is: 2-NL-45146 01.

De 2 geeft aan hoe de kip heeft geleefd. Er kan ook een 0, 1 of 3 opstaan.0= biologische ei 1= vrije-uitloopei of grasei 2= scharrelei of rondeel 3= koloniehuisvesting. Dit nummer zal je niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Dit was eerst het nummer voor kooi-ei, maar dat is vanaf 2012 verboden. NL staat voor Nederland. De letters zijn een afkorting voor het land waar de eieren vandaan komen. In Nederland worden bijna alleen eieren uit eigen land verkocht. De laatste reeks getallen verwijzen naar het bedrijf waar de eieren vandaan komen. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er met de eieren later iets mis blijken.

Waar komt ei vandaan code?

ONTCIJFER DE CODE OP EIEREN – Maroeska Metz Kookboek In veel gerechten worden eieren gebruikt maar welk ei is het meest diervriendelijk? Op elk ei staat een code zodat je kunt zien onder welke omstandigheden de kip is opgegroeid en kan je de herkomst van het ei achterhalen.

 • Het eerste cijfer zegt iets over het soort ei, biologisch, vrije uitloop, scharrelei of kooi-ei.
 • De daarop volgende twee letters verwijzen naar het land van herkomst, NL staat voor Nederland.
 • Het is net als bij een nummerbord van een auto.
 • De volgende vijf cijfers verwijzen naar het bedrijf waar het ei vandaan komt.

De laatste twee cijfers is het stalnummer van het bedrijf waar het ei is geproduceerd.0. Als het nummer op je ei begint met een 0 heb je te maken met een biologisch ei. Dit ei is gelegd door een kip die zowel binnen als buiten heeft gelopen, de snavels zijn niet gekapt en de kip heeft alleen biologisch, onbespoten voedsel gegeten.1.

 • Vrije-uitloopeieren en graseieren zijn gelegd door kippen die ook buiten hebben gelopen, ze hebben meer ruimte dan scharrelkippen.
 • Een klein gedeelte van hun snavel is gekapt.
 • De naam grasei verwijst naar het voedsel, deze kippen hebben alleen plantaardig voer gekregen.
 • De code van dit soort eieren begint met het cijfer 1.2.

Scharrelkippen mogen in tegenstelling tot wat je zou denken doorgaans niet naar buiten, of alleen onder een overkapping, deze kippen scharrelen eigenlijk vooral rond in schuren met strooisel op de grond. Ze hebben minder ruimte dan biologische en vrije uitloopkippen.

de code op scharreleieren begint met 2. Op Rondeel-eieren staat ook het cijfer 2, deze kippen mogen wel naar buiten maar krijgen geen biologisch voer.3. Legbatterijen zijn sinds 2012 verboden en vervangen door koloniehuisvesting, deze kippen leven in kooien van 30 tot 60 kippen samen. De eieren komen meestal niet in de supermarkt terecht maar gaan rechtstreeks naar de voedingsindustrie.

De eiercode van dit soort kippen begint met een 3. Dit is het meest dieronvriendelijke ei en gelegd door een kip die slechts 1 A4-tje aan ruimte ter beschikking heeft gehad, een scharrelmatje om op te liggen en een flap om het ei op te leggen. Via de app-store of de Play-store kan je de Eier-app downloaden, aan de hand waarvan je met behulp van de code op elk willekeurig ei de boerderij en het stalnummer kunt opzoeken.

Waar komt mijn ei vandaan app?

App traceert herkomst eieren Met de gratis Eicode-app kunnen consumenten zien van welke boerderij de aangekochte eieren komen. © NVT De app verhoogt de de traceerbaarheid van eieren van legpluimveehouders die deelnemen aan IKB Ei. Zo komen consumenten te weten van welk bedrijf de eieren komen.

Waar komt ei vandaan land?

Letters in de code – Vervolgens is aan de twee letters te zien uit welk land een ei komt. De eieren die we hier kopen komen bijna altijd uit Nederland zelf, maar mocht het ergens anders vandaan komen dan kun je dit zien aan de letters. NL staat voor Nederland, DE voor Duitsland en BE staat voor een Belgisch ei.

Wat betekent de code op een ei?

Wat betekent de code die op eieren gestempeld staat?

Elk ei dat je in de winkelrekken vindt, draagt een stempel met een code. Die ‘eicode’ bestaat uit 7 of meer cijfers en letters en vertelt je waar het ei vandaan komt. Voortaan is het ontrafelen van de eiercode voor jou, een eitje! Het eerste cijfer (van 0 tot 3) geeft aan hoe de kippen leven. Infografiek (c) VLAM PS Lees ook dit:

Wat zijn de beste eieren?

Tips: zo kies jij het juiste ei –

 1. 01 Koop je eieren in de supermarkt? Ga voor eieren met een topkeurmerk : Biologisch (het groene blaadje), Beter leven 2 of 3 sterren, EKO, Demeter of On the way to PlanetProof. Lees meer over de keurmerken in de
 2. 02 In de buurtwinkel of op de markt kun je ook nog kooi-eieren aantreffen. Let op de code die op het ei staat : 0 = biologisch, 1 = vrije uitloop, 2 = scharrel en 3 = kooi. Vind je dierenwelzijn belangrijk, dan kun je beter geen kooi-eieren kopen.
 3. 03 Eieren zitten ook in koekjes, cake, mayonaise en nog veel meer producten. Wil je bewust kiezen? Kijk dan op het etiket wat voor eieren erin zitten. Zie je alleen ‘eieren’ staan? Dan is de kans groot dat ze van kooikippen komen.

In de supermarkt kun je kijken welke woorden op het doosje staan: de woorden biologisch, vrije uitloop en scharrel zijn wettelijk beschermd. In een doosje waarop biologisch staat, moeten dus biologische eieren zitten. Je kunt ook op de volgende keurmerken letten: Biologisch (het groene blaadje), Beter leven 2 of 3 sterren (van de Dierenbescherming), EKO, Demeter en On the way to PlanetProof geven garanties over dierenwelzijn.

Hoe herken je een biologisch ei?

Hoe weet je of een ei bio is? – Alle bio-eieren zijn eieren van vrije uitloop, daar kun je zeker van zijn. Maar een gewoon ‘scharrelei’ betekent niet noodzakelijk dat de kip vrij buiten kan scharrelen. Ben je een goede detective? Elk ei dat je in de winkelrekken vindt, heeft namelijk een stempel met een code.

Het eerste cijfer – van 0 tot 3 – geeft aan hoe de kippen leven. Kort samengevat: hoe lager dat cijfer, hoe meer aandacht voor dierenwelzijn. Deze codering wordt in de hele Europese Unie gebruikt: Code 0: eieren van biologische kippen Code 1: eieren van kippen met vrije uitloop Code 2: eieren van scharrelkippen Code 3: eieren van kippen in verrijkte kooien N.B.: De code van het huisvestingstype (0, 1, 2 of 3) wordt geregistreerd in SANITEL, de databank voor de identificatie en registratie van landbouwdieren. Daarna komt de lettercode van het land van herkomst (BE voor België). Als laatste zie je het registratienummer van de producent (in België 4 cijfers, soms gevolgd door het hoknummer – de registratie gebeurt bij SANITEL).

See also:  Ei Koken Hoe Lang Kokend Water?

Meer info hier: Wat betekent de code die op eieren gestempeld staat? De code ‘0’ op het ei geeft aan dat het een biologisch ei is.N.B. Kun je de eieren zelf niet zien maar zie je wel ‘bio’ of ‘biologisch’ samen met het EU-biologo (‘het groene blaadje’) op de verpakking staan? Ook dan weet je zeker dat het ei van een biologische kip komt.

Hoe controleer ik een ei?

Eieren testen: zo doe je dat! – Heel simpel, je hebt nodig: een ei, een kom en water. Vul de kom met water en leg het ei hierin. Als het ei op zijn kant op de bodem blijft liggen, is het vers. Blijft het ei schuin omhoog op de bodem liggen, dan is het 1 à 2 weken oud.

Hoeveel eieren per jaar in Nederland?

In de leghennenhouderij worden eieren geproduceerd voor humane consumptie. De eieren worden als tafelei rechtstreeks verkocht aan consumenten of via de eiproductenindustrie als eiproduct gebruikt in allerlei voedingsmiddelen. De toegevoegde waarde van het legpluimveecomplex (het geheel van de primaire sector, verwerking, toelevering en distributie) was in 2020 360 miljoen euro met werkgelegenheid voor 4.900 personen (arbeidsjaren). Productieketen In de keten van eieren is elke schakel gespecialiseerd in het voortbrengen van een product dat geleverd wordt aan de volgende schakel. De figuur geeft de opbouw van de keten. Bovenin de keten bevinden zich de opfok- en legbedrijven met legouderdieren.

Deze bedrijven leveren de broedeieren aan de kuikenbroederijen. De eendagskuikens worden door de broederijen geleverd aan 140 opfokbedrijven. Hier worden de jonge hennen gehouden tot een leeftijd waarop de dieren eieren gaan produceren. In de Nederlandse situatie zijn deze drie schakels geïntegreerd. Dat betekent dat de broederijen deze drie schakels aansturen, waarbij pluimveehouders in de voorgaande schakel (bedrijven met legouderdieren) alsook de volgende schakel (opfokbedrijven) dieren houden volgens contract voorwaarden.

De dieren zijn eigendom van de broederij en de pluimveehouder krijgt een vergoeding voor de verzorging van de dieren en het beschikbaar stellen van de stal. De jonge hennen gaan van de opfokbedrijven naar het leghennenbedrijf. In deze schakel worden eieren geproduceerd op circa 800 bedrijven met 32 miljoen leghennen.

De eieren worden gesorteerd en verpakt in pakstations en een deel van de eieren (25 tot 30%) wordt verwerkt tot eiproduct dat gebruikt wordt als ingrediënt in de voedingsmiddelenindustrie. Producten met veel eiproduct zijn sauzen/mayonaise, banket en pasta. Zoals de figuur aangeeft is er op elk niveau in de keten sprake van export.

Broederijen exporteren broedeieren, eendagskuikens en jonge hennen, pakstations exporteren een groot deel van de eieren en voor de eiproductenindustrie is de export van eiproduct (vloeibaar of gedroogd product) belangrijk. Consumptie In 2020 waren circa 3,5 miljard eieren beschikbaar voor de Nederlandse consument.

 1. Dit zijn 200 eieren per persoon per jaar.
 2. Hiervan wordt twee derde direct geconsumeerd als tafelei en de circa een derde wordt gebruikt in de vorm van allerlei voedingsmiddelen waarin ei verwerkt is.
 3. Tien jaar geleden was het verbruik 185 eieren en vijf jaar geleden 201.
 4. De laatste jaren is het verbruik redelijk stabiel rond 200 stuks.

Houderijsystemen In de EU worden vier houderijsystemen onderscheiden: kooi, scharrel, vrije uitloop en biologisch. In 2021 was de verdeling in Nederland als volgt: 12% van de hennen in koloniehuisvesting (kooi), 59% scharrelhennen, 22% scharrelhennen met vrije uitloop en 7% biologische hennen (Avined, 2022).

 • De verdeling is de laatste jaren redelijk stabiel.
 • Beter Leven Keurmerk De Nederlandse supermarkten hebben een groot aandeel (circa 90%) in de verkoop van tafeleieren.
 • Naast supermarkten worden er tafeleieren verkocht via weekmarkten of op de boerderij.
 • Tijdens de coronacrisis is de verkoop af boerderij sterk gestegen.

Supermarkten stellen steeds meer eisen aan de productiewijze. Op dit moment worden er in de supermarkten bijna uitsluitend eieren verkocht met een Beter Leven Keurmerk (BLK). Het BLK stelt hogere eisen aan de houderij van leghennen dan de EU-regelgeving.

 1. De eieren met BLK 1 ster komen van scharrelbedrijven met een overdekte uitloop en eieren met BLK 2 sterren voldoen aan extra eisen met verrijking in de vrije uitloop.
 2. BLK 3 sterren zijn biologische eieren of de eieren zijn geproduceerd in nieuwe stalsystemen (zoals Rondeel en Kipster).
 3. Dit betekent dat bijna alle eieren verkocht in Nederlandse supermarkten geproduceerd worden volgens een hogere standaard dan de EU-eisen.

Export In de internationale afzet speelt het Beter Leven Keurmerk geen rol. De leghennenbedrijven met Beter Leven Keurmerk leveren specifiek voor de Nederlandse markt. Circa driekwart van de export van consumptie-eieren gaat naar Duitsland. Duitse supermarkten willen uitsluitend eieren met het KAT keurmerk (‘Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen’) met specifieke eisen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid.

De pluimveehouders hebben een overdekte uitloop voor de hennen, daglicht in de stallen, een maximale dierbezetting en het legvoer is vrij van genetisch gemodificeerde organismen. Al deze eisen verhogen de kostprijs voor de leghennenhouder. Ingaande januari 2022 is er een extra eis toegevoegd aan de lijst van KAT.

(Leg)haantjes (broertjes van leghennen) mogen niet gedood worden direct na uitkomst in de broederij. Dit betekent dat de Nederlandse broederij tijdens het broedproces de hennen en hanen moet scheiden of dat de haantjes opgefokt worden tot minimaal 1,3 kg met als bestemming humane consumptie.

 1. In beide gevallen zijn de extra kosten 3 tot 4 euro per hen, wat omgerekend neerkomt op 1 tot 1,5 cent per ei afgeleverd door de leghennenhouder.
 2. Per koppel leghennen moet bij de opfok al duidelijk zijn wat de bestemming is van de eieren.
 3. Dit geeft voor de keten een extra uitdaging om dit zo efficiënt mogelijk en met lage kosten in te vullen.

Ook is het lastig om de meerkosten betaald te krijgen vanuit de markt (lees: Duitse supermarkt). Vogelgriep De laatste jaren waren er in het voorjaar en najaar regelmatig uitbraken van vogelgriep. Kippen besmet met hoog pathogeen aviaire Influenza (vogelgriep) moeten volgens EU-wetgeving geruimd worden.

 1. In 2021 waren er in de zomerperiode geen besmettingen.
 2. Daarentegen waren er in 2022 besmettingen in alle maanden vanaf februari.
 3. Bijna alle uitbraken zijn individuele besmettingen via wilde vogels.
 4. De sector moet er rekening mee houden dat vogelgriep het hele jaar aanwezig is en een constante bedreiging is voor de pluimveehouders.

Door de lange periode dat vrije uitloop hennen moeten worden opgehokt rijst de vraag of dit houderijsysteem nog wel toekomst heeft in Nederland. Als leghennen geruimd worden verdwijnt een deel van de productie. Het duurt zeker een half jaar voordat de stal weer bevolkt is met jonge hennen.

See also:  Hoe Bewaar Je Vers Gebakken Brood?

Wat gebeurt er in het ei?

Pluspunten – Maar het zou niet eerlijk zijn een ei in de schaduw van die 200 mg cholesterol te laten staan. Eieren hebben namelijk ook een hele rits aan pluspunten: Een ei is rijk aan eiwit (uiteraard) en bevat acht essentiële aminozuren die van belang zijn voor de opbouw van spieren.

Wat is het grootste ei ter wereld?

Vijf bijzondere eieren op een rij Ze zijn heerlijk, maar vooral ook erg interessant: eieren. We zetten vijf fascinerende exemplaren voor u op een rij! Absoluut de grootste Eieren zijn er in allerlei soorten en maten. Anno 2011 is de struisvogel degene die de grootste eieren produceert.

 1. Eén struisvogel wist er in 2008 zelfs het Guinness Book of Records met te halen.
 2. De vogel legde een ei van maar liefst 2,589 kilo! De eieren van een struisvogel zijn supersterk.
 3. Zelfs als een volwassene op een degelijk ei gaat staan, zal dit ei nog niet barsten.
 4. Mede door de sterke schaal en de enorme grootte van een struisvogelei moet u veel geduld hebben als u het ei wilt koken.

Wie van een hardgekookt eitje houdt, moet het ei al snel anderhalf uur op het gas zetten. Een kippenei tussen eieren van struisvogels. Foto: John Federico (cc via Flickr.com). Ook groot De kiwi legt eieren die ongeveer net zo groot zijn als eieren van de emoe. En dat is heel bijzonder. Zeker als u in ogenschouw neemt dat de kiwi zelf niet veel groter is dan een kip. Een kiwi en haar ei. Foto: Simon Willison (cc via Flickr.com). Olifantsvogel Hoewel de struisvogel en kiwi anno 2011 elk op hun eigen manier recordhouders zijn, kan er natuurlijk maar één vogel echt de grootste eieren leggen. Voor zover bekend is die eer weggelegd voor de inmiddels uitgestorven olifantsvogel. Eieren met een breedte van zo’n 25 centimeter waren eerder regel dan uitzondering. Olifantsvogels. Afbeelding links: Acrocynus, afbeelding rechts: Monnier (beiden via Wikimedia Commons). Kleintje De vogel met de kleinste eieren is de bijenkolibrie. Het gaat dan om absoluut gezien de kleinste eitjes. Relatief gezien zijn ze namelijk nog vrij groot. De eitjes zijn ongeveer een halve centimeter lang. Bijenkolibrie. Foto: Jônatas Cunha (via Wikimedia Commons). Het mysterieuze ei Natuurlijk mogen we ons met het bespreken van bijzondere eieren niet beperken tot vogels. Want er zijn nog veel meer dieren die eieren leggen of legden. Een prachtig en ook heel bijzonder voorbeeld is hieronder te zien.

Geloof het of niet maar dit zijn twee eieren. De eieren kunnen een diameter van wel 25 centimeter hebben. Een indrukwekkende grootte. Maar wat ook heel bijzonder is, is het feit dat we niet weten wie deze eieren legde. Veel onderzoekers wijzen ze toe aan de Hypselosaurus, maar of het echt deze dino was die de eieren legde, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Er is namelijk geen direct bewijs dat de Hypsolosaurus aan deze eieren verbindt. Het vermoeden dat de dinosaurus de eieren legde, komt voort uit een optelsom: de eieren zijn gigantisch en gevonden in het gebied waar de Hypselosaurus leefde. Deze dino was zelf ook flink en is waarschijnlijk wel in staat geweest om deze eieren te produceren. Eieren van de Hypselosaurus. Foto: FunkMonk (via Wikimedia Commons)., Een community van : Vijf bijzondere eieren op een rij

Wat is de grootste ei ter wereld?

De struisvogel legt het allergrootste ei van alle vogels. Zo weegt een ei wel 1,5 kilo en passen er ongeveer 25 kippeneieren in.

Wat zijn de beste kippen eieren?

Welke kip legt de meeste eieren? – Je kunt dus vrij veel doen om de eierenproductie van jouw hen te verhogen of te verbeteren. Nu we weten wat er nodig is voor een goede eierproductie komen we bij de meest brandende vraag van vandaag: Welke kip legt de meeste eieren? Hieronder presenteren we je dan ook graag de top 3 eierleggers onder de kippen. Nummer 3: De Rhode Island red hen De Rhode Island Red vindt zijn oorsprong in Amerika. Dit zeer sterke ras staat bekend om zijn prachtige uiterlijk. Je kunt deze hennen herkennen aan het verenjasje met rode veren. Deze vrij forse kip staat hiernaast bekend om zijn hoge productie van eieren. Nummer 2: De Leghorn hen De leghorn hen heeft haar naam niet voor niets. Deze witte hennen hebben een flinke ei productie met een gemiddelde van 270-300 eieren per jaar. De leghorn legt witte eieren met een gemiddelde grote. De Leghorn hen staat er om bekend vrijwel nooit broeds te worden. Nummer 1: Hybride kippen Heel eerlijk is het niet, de hybride kip is namelijk gefokt voor de optimale eiproductie. Een hybride kip is ontstaan door meerdere goed leggende kippen te kruisen. Enkele hybride kippenrassen zijn; Golden comet, Isa Brown, Nere Brown en Hisex White.

Hoe lang kun je eieren bewaren na datum?

Op elke doos eieren staat een houdbaarheidsdatum (THT-datum). Wettelijk is vastgesteld dat een vers ei na de legdatum nog 28 dagen houdbaar is.

Waar komen de eieren van Jumbo vandaan?

Wij halen onze eieren zoveel mogelijk uit Nederland en kennen onze boeren graag persoonlijk. Zo ook de Familie van Ginkel, die al sinds 1964 aan het boeren is. Ze zijn sinds 2004 trotse eigenaren van 15.000 biologische kippen in het mooie Renswoude.

Waar komen de biologische eieren van Lidl vandaan?

Dier- en milieuvriendelijk eierschap Onze eieren zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland. Lidl zet zich al jaren in voor het verduurzamen van de eierproductie. We ondersteunen de inspanningen van keurmerkorganisaties zoals het Beter Leven keurmerk en biologische landbouw door gecertificeerde eieren aan te bieden.

Wat zijn de beste kippen eieren?

Welke kip legt de meeste eieren? – Je kunt dus vrij veel doen om de eierenproductie van jouw hen te verhogen of te verbeteren. Nu we weten wat er nodig is voor een goede eierproductie komen we bij de meest brandende vraag van vandaag: Welke kip legt de meeste eieren? Hieronder presenteren we je dan ook graag de top 3 eierleggers onder de kippen. Nummer 3: De Rhode Island red hen De Rhode Island Red vindt zijn oorsprong in Amerika. Dit zeer sterke ras staat bekend om zijn prachtige uiterlijk. Je kunt deze hennen herkennen aan het verenjasje met rode veren. Deze vrij forse kip staat hiernaast bekend om zijn hoge productie van eieren. Nummer 2: De Leghorn hen De leghorn hen heeft haar naam niet voor niets. Deze witte hennen hebben een flinke ei productie met een gemiddelde van 270-300 eieren per jaar. De leghorn legt witte eieren met een gemiddelde grote. De Leghorn hen staat er om bekend vrijwel nooit broeds te worden. Nummer 1: Hybride kippen Heel eerlijk is het niet, de hybride kip is namelijk gefokt voor de optimale eiproductie. Een hybride kip is ontstaan door meerdere goed leggende kippen te kruisen. Enkele hybride kippenrassen zijn; Golden comet, Isa Brown, Nere Brown en Hisex White.

See also:  Hoe Lang Zacht Gekookt Ei Bewaren?

Wat zijn klasse A eieren?

FAVV – Eieren : Weetjes en tips veilig voedsel !

Wat betekent de code op eieren ? Wat moet er op de verpakking staan ? Hoe zit het nu met die gewichtsklasse en de klassen van eieren ? Hoe bewaar ik het best eieren ? Hoe kan ik de versheid van het ei controleren ?

Eieren die in de winkel te koop zijn moeten een stempel dragen met een code. Die code is nodig voor de traceerbaarheid. De code begint met een cijfer van 0 tot 3 dat staat voor het soort houderijsysteen voor de leghennen (0 = bio; 1 = vrije uitloop; 2 = scharrel; 3 = verrijkte kooien dierenwelzijn).

Daarna volgt de code van het land van herkomst (bv. BE = België; NL = Nederland) en tot slot het registratienummer van de producent (toegekend door het FAVV). Het toelatingsnummer (afgeleverd door het FAVV) van het pakstation De eieren worden door een pakstation gesorteerd naar kwaliteit en gewicht en ingedeeld in een kwaliteitsklasse en een gewichtsklasse.

De kwaliteitsklasse, nl. “klasse A” of de letter “A”, al dan niet samen met het woord “vers”. De gewichtsklasse (S, M, L, XL) (small, medium, large, extralarge). De datum van de minimale houdbaarheid. De aanbeveling om de eieren na aankoop koel te bewaren.

De houderijmethode, “biologisch”, “eieren van hennen met vrije uitloop”, “scharreleieren” of “eieren van hennen gehouden in verrijkte kooien”. De toelichting van de producentencode. (link naar vraag 1) Eieren worden onder meer in categorieën verdeeld op basis van hun gewichtsklasse: small (S), medium (M), large (L) en extra large (XL).

Small staat voor een gewicht tussen 43 en 53 g. Medium betekent dat het ei van 53 tot 63 g weegt. Voor large gelden de grenswaarden 63 en 73 g. Extra large eieren tot slot wegen meer dan 73 g. Op sommige verpakkingen staat de vermelding “van verschillende grootte”.

 • Dat betekent dan dat het gewicht variabel is.
 • Eieren die in de winkel te koop zijn, moeten voldoen aan bepaalde door de wet vastgelegde kwaliteitseisen.
 • Men heeft het over eieren van klasse A.
 • Eieren die niet aan die eisen voldoen, vallen onder klasse B en zijn bestemd voor de levensmiddelenindustrie.
 • Die mogen dus niet in de winkel verkocht worden.Vermelden de verpakkingen “extra” of “extra vers”, dan moet het gaan om eieren die hoogstens 9 dagen oud zijn en maximaal 7 dagen eerder werden verpakt.

Eenmaal die periode overschreden, moet de handelaar deze vermeldingen verwijderen. Een ei is ongeveer vier weken houdbaar, gerekend vanaf de legdatum (wettelijk vastgelegd op 28 dagen). Het is aangewezen om eieren koel en donker te bewaren omwille van de versheid en om het risico op Salmonella laag te houden.

Eieren verliezen gedurende een dag op kamertemperatuur meer van hun versheid dan gedurende een week in de koelkast. U bewaart de eieren het best in hun originele verpakking in de koelkast. Via de poreuze schaal van eieren kunnen geuren binnendringen. Vermijd daarom ze in de buurt van sterk geurende levensmiddelen zoals knoflook of gerookte vis te bewaren.

Ook contact met vocht is te mijden want bacteriën kunnen op die manier door de schaal dringen en het ei besmetten. Schone eieren zijn langer houdbaar dan eieren waar nog vuil aan zit. Het ei heeft namelijk een poreuze schaal en er kunnen makkelijk bacteriën binnendringen.

Maak ze dus even schoon met een doekje. Het beste is ook om eieren te bewaren met de punt naar beneden, zo blijft de dooier het best op zijn plaats. Eieren moeten met het luchtzakje naar boven worden bewaard, anders gaat de lucht naar boven en raakt het vlies los. Er zijn een aantal trucjes die u helpen te bepalen of een ei nog vers is.

Bij de ontwikkeling ontstaat een luchtkamer tussen het buitenste en het binnenste schaalvlies. De luchtkamer wordt groter naarmate het ei ouder wordt. De drijfproef: leg een vers ei in een kom met zout water en u zal zien dat het ei naar de bodem zal zakken.

 • Hoe ouder het ei, hoe meer de stompe kant naar boven zal komen drijven.
 • Ook het eiwit geeft informatie over de versheid.
 • Bij een vers ei is het eiwit stevig.
 • Schudt u een ei zachtjes heen en weer bij uw oor, dan hoort u vrijwel niets.
 • Doet u hetzelfde met een ouder ei, dan hoort u de inhoud bewegen.
 • Een rauw of hardgekookt ei ? Hoe kan ik dat nu weten ? Door een ei te doen ronddraaien kunt u uitmaken of het hardgekookt dan wel rauw is.

Een hardgekookt ei zal snel rondtollen, een rauw ei wiebelt. Er zit bloed in dat ei ? Is dat nu bevrucht ? Bij het produceren van een ei kan er een klein bloedvaatje in de eierstokken van de kip scheuren waardoor er wat bloed in het ei terecht kan komen.

 1. Het is een misverstand te denken dat een dergelijk ei bevrucht zou zijn.
 2. Het bloedstipje is makkelijk te verwijderen met een natte lepel.
 3. Waarom is de schaal van het ene ei wit en het andere bruin ? Men zegt dat een witte kip meestal witte eieren legt en een bruine kip bruine eieren.
 4. Dit hoef echter niet altijd waar te zijn.

De kleur van het ei ligt aan het ras van de kip. Je kunt het zien aan het oorlelletje van de kip welke kleur ei zij gaat leggen. Een witte oorlel geeft witte eieren, een rode oorlel geef bruine eieren. Deze tip geldt nochtans enkel voor raszuivere kippen.

Waar staat ei voor?

Eicodes en nummers – Op ieder ei staat een code afgedrukt. Eicodes beginnen met een cijfer van 0 tot en met 3. De regel is grofweg: hoe lager dit nummer hoe hoger het welzijn voor de kippen.

Biologische eieren – eicode begint met het nummer 0 Vrije-uitloopeieren of graseieren – eicode begint met het nummer 1 Scharreleieren – eicode begint met het nummer 2 Kooi-eieren – eicode begint met het nummer 3

Toch zijn er ook eieren met code 2 die diervriendelijker zijn dan een scharrelei. Daarom is het beter om in de supermarkt op het Beter Leven keurmerk te letten dan op de nummers van de eicodes.